hesaplama preloader

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı Hesaplama Aracı

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılırken iş veren tarafından ödemek ile yükümlü olduğu ücrettir. Kıdem tazminatı hesaplamak için aşağıdaki İhbar Tazminatı Hesaplama formu'na bilgilerinizi giriniz ve hesapla butonuna basınız.

İhbar Tazminatı Hesaplama Formu

Hesaplama Formu Yükleniyor

İhbar Tazminatı Hesaplama Sonucu

Hesaplama Sonucu Yükleniyor
hesapla.xyz

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, işveren ve işçi arasındaki anlaşmazlık durumunda ortaya çıkmaktadır. İşçi ve iş veren arasındaki iş şözleşmesi gereği işin sonlanması durumunda çalışanın işyerindeki kıdem, çalışma süresi gibi faktörlerden etkilenmektedir. İşin sonlandırılması, işten çıkarılma ihbar süresinden önce gerçekleşmesi durumunda ihbar tazminatı ödemesi gereken tarafın peşin olarak ödeyeceği ek ücrettir.

İhbar tazminatı şartları nelerdir?

İhbar tazminatı şartları, iş sözleşmesinde belirtilen sürelerin dışında işten çıkarılma veya çalışanın kendi isteği ile işten çıkması sonucunda ayrılma veya çıkarılma talebinini ihbar süresi bildirmeden fesihi durumunda gerçekleşir. 4857/25 gereği iş sonlandırılması ihbar süresi öncesinde bildirilir ise ihbar tazminatı ödenmesi yapılmaz.

İhbar tazminatı ne zaman alınır?

İhbar tazminatı ödemesi peşin olarak yapılmalıdır.

İhbar tazminatı'nı kimler alabilir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmeleri gereği işçi ve iş vereni koruyan bir ödemedir. Bu neden ile her iki taraftan bu ihbar süresine uymayan kişi ihbar ücreti ödemelidir. İhbar süresi bildirmeden işten çıkarılan bir işçinin ihbar tazminatı alabileceği gibi işten çıkan bir işçi de ihbar süresi bildirmez ise iş verenene ihbar tazminatı ödemek ile yükümlüdür.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İhbar süresi bildirilen zaman'a denk gelen aylık bürüt ücret ihbar tazminatı olarak ödenmektedir.

İhbar süresi nedir?

İhbar süresi, işten çıkarılma veya işten ayrılmadan önce tarafların bildirmek zorunda oldukları zaman dilimi olarak adlandırılmaktadır.

İhbar süresi nasıl hesaplanır?

6 aydan kısa süreli çalışanlar için ihbar süresi: 2 hafta / 14 gündür.
6-18 ay aralığında çalışanlar için ihbar süresi: 4 hafta / 28 gündür.
18 ay - 3 yıl aralığında çalışanlar için ihbar süresi: 6 hafta / 42 gündür.
3 yıldan fazla çalışanlar için ihbar süresi: 8 hafta / 56 gündür. Yukarıda belirtilen ihbar süreleri asgaridir. İş sözleşmesine göre arttırılabilmektedir.

İhbar tazminatında kesinti yapılır mı?

Evet, ihbar tazminatı hesaplanan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi (%0.759) yapılmaktadır.

Diğer Hesaplama Araçları