hesaplama preloader

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı Hesaplama Aracı

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılırken iş veren tarafından ödemek ile yükümlü olduğu ücrettir. Vergiler düşülmüş hesaplama yapabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Hesaplama Formu
Hesaplama Formu Yükleniyor
İhbar Tazminatı Hesaplama Sonucu Hesaplama Sonucu Yükleniyor
hesapla.xyz

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin taraflarından birinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda diğer tarafın zararını karşılamak amacıyla ödenen bir tazminattır. İşçi, iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmakla birlikte, işverenin feshetmesi durumunda da ihbar tazminatı hakkına sahiptir.

İhbar tazminatı, işçinin çalıştığı süre, işin niteliği ve nedeniyle belirlenir. Türkiye'de İş Kanunu'na göre, işçinin çalıştığı süreye göre ihbar tazminatı miktarı belirlenir. Buna göre, işçiye, işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçinin kıdemi 1 yıldan az ise en az 2 haftalık, 1-5 yıl arası ise 4 haftalık, 5-15 yıl arası ise 6 haftalık, 15 yıldan fazla ise 8 haftalık ücreti kadar ihbar tazminatı ödenir.

Ancak, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetmesi durumunda, işveren ihbar tazminatı ödemez. Ayrıca, işveren tarafından haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda da ihbar tazminatı ödenmez.

İhbar tazminatı, işçinin maddi açıdan zararının karşılanması amaçlanmaktadır. İşçi, ihbar tazminatı alarak yeni bir iş arayışına başlayabilir veya iş aramak için gerekli maddi desteği sağlayabilir.

İhbar tazminatı şartları nelerdir?

İhbar tazminatı şartları, iş sözleşmesinde belirtilen sürelerin dışında işten çıkarılma veya çalışanın kendi isteği ile işten çıkması sonucunda ayrılma veya çıkarılma talebinini ihbar süresi bildirmeden fesihi durumunda gerçekleşir. 4857/25 gereği iş sonlandırılması ihbar süresi öncesinde bildirilir ise ihbar tazminatı ödenmesi yapılmaz.

İhbar tazminatı ne zaman alınır?

İhbar tazminatı ödemesi peşin olarak yapılmalıdır.

İhbar tazminatı'nı kimler alabilir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmeleri gereği işçi ve iş vereni koruyan bir ödemedir. Bu neden ile her iki taraftan bu ihbar süresine uymayan kişi ihbar ücreti ödemelidir. İhbar süresi bildirmeden işten çıkarılan bir işçinin ihbar tazminatı alabileceği gibi işten çıkan bir işçi de ihbar süresi bildirmez ise iş verenene ihbar tazminatı ödemek ile yükümlüdür.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İhbar süresi bildirilen zaman'a denk gelen aylık bürüt ücret ihbar tazminatı olarak ödenmektedir.

İhbar süresi nedir?

İhbar süresi, işten çıkarılma veya işten ayrılmadan önce tarafların bildirmek zorunda oldukları zaman dilimi olarak adlandırılmaktadır.

İhbar süresi nasıl hesaplanır?

6 aydan kısa süreli çalışanlar için ihbar süresi: 2 hafta / 14 gündür.
6-18 ay aralığında çalışanlar için ihbar süresi: 4 hafta / 28 gündür.
18 ay - 3 yıl aralığında çalışanlar için ihbar süresi: 6 hafta / 42 gündür.
3 yıldan fazla çalışanlar için ihbar süresi: 8 hafta / 56 gündür. Yukarıda belirtilen ihbar süreleri asgaridir. İş sözleşmesine göre arttırılabilmektedir.

İhbar tazminatında kesinti yapılır mı?

Evet, ihbar tazminatı hesaplanan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi (%0.759) yapılmaktadır.

Diğer Hesaplama Araçları
Gelir Vergisi 2023

Gelir vergisi kanununa göre 2022 yılı için ödemeniz gereken gelir verginizi hesaplamak için; Gelir vergisi hesaplama formunu kullanabilirsiniz.

İhbar Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılırken iş veren tarafından ödemek ile yükümlü olduğu ücrettir. Vergiler düşülmüş hesaplama yapabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı, işten çıkma/çıkarılma durumlarında işçi veya iş verenin ödemek ile yükümlü olduğu tazminat çeşididir.

Maaş

Maaş hesaplama aracı ile aldığınız maaşa göre Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık ne kadar kazandığınızı hesaplayabilirsiniz.